კონტეინერი KA 1-6

საოფისე კონტეინერი KA 1-6.  2.40 x 6.00 მ.  

კონტეინერი KA 2-6

საოფისე კონტეინერი KA 2-6.  2.40 x 6.00 მ.  

კონტეინერი KB 1-6

საოფისე კონტეინერი KB 1-6.  2.40 x 6.00 მ.  

კონტეინერი KB 2-6

  საოფისე კონტეინერი KB 2-6.  2.40 x 6.00 მ.

კონტეინერი KC 1-6

საოფისე კონტეინერი KC 1-6.2.40 x 6.00 მ.  

კონტეინერი KC 2-6

საოფისე კონტეინერი KC 2-6.  2.40 x 6.00 მ.  

კონტეინერი KD 1-6

საოფისე კონტეინერი KD 1-6.  2.40 x 6.00 მ.  

კონტეინერი KD 2-6

საოფისე კონტეინერი KD 2-6.  2.40 x 6.00 მ.  

კონტეინერი KE 1-6

საოფისე კონტეინერი KE 1-6.  2.40 x 6.00 მ.  
   უკან