ბეტონის დანამატები

ბეტონის დამხმარე პროდუქტები(ფიბრო)

არქიტექტურული ბეტონი

ცემენტის დანამატები

ტექნიკური შესარემონტებელი მასალები

საიზოლაციო მასალა

სუპერპლასტიფიკატორები

ჰიპერ პლასტიფიკატორები

ბეტონის ჰაერმზომი

ბეტონის მილის გამოსაცდელი დანადგარები

არადესტრუქციული ძალის ხარისხის შესაფასებელი მოწყობილობები

სანიმუშო ყალიბები

ბეტონის პრესები 1300 KN და 1500 KN

ბეტონის პრესები 1500 KN ცილინდრების და კუბების შესამოწმებლად (სენსორული ეკრანით)

ბეტონის პრესები 1500 KN ცილინდრების და კუბების შესამოწმებლად

ბეტონის პრესები 4000 KN

ზედაპირის მოსაპირკეთებელი მასალები

2.40x6.00მ საოფისე კონტეინერები

3.00x7.00მ საოფისე კონტეინერები

საპირფარეშო-საშხაპე კონტეინერები

პატარა კონტეინერები

სადარაჯო კონტეინერები